Kiekeboe driehoek

In het uitklapboek over de driehoek ontdek je wonderlijke, spannende dieren die dansen, rennen en krioelen.

Deze dieren zijn gevormd met driehoeken en zigzagvormen en laten het karakter van deze vormen zien.

Een gele driehoek voor peuters en kleuters
Bekijk de gele driehoek in het boek. Tel samen met de kinderen de hoeken van deze vorm. Je telt er natuurlijk drie. Open de driehoek en ontdek welk dier verschijnt. Vertel dat de kip haast heeft. Vraag hoe je dit kunt zien. Zet drie (gele) pionnen in de vorm van een driehoek neer. Vertel de kinderen dat zij de kip zijn. Ze rennen met grote haast om de pionnen en lopen zo de vorm ‘driehoek’.

De gele kip voor kleuters
Kijk eens wie er over de pagina rent? Het is een gele kip. Bekijk de kip samen met de kinderen en stel enkele vragen zoals:
– Wat doet de kip?
– Waar gaat de kip naartoe?
– Hoe voelt de kip zich?
– Welke vormen zie je in de kip?
Vertel dat de gele kip gestrest is en paniek voelt. Knip driehoeken uit gekleurd papier of gebruik driehoekige mozaïekfiguren. Laat één van de kinderen met de dobbelsteen gooien. Tel het aantal ogen en leg evenveel driehoeken achter elkaar neer. Laat een kip (speelfiguur of afbeelding) over het pad van driehoeken lopen. Nu gooit het volgende kind. Maak het pad langer door nieuwe driehoeken op het bestaande pad aan te sluiten. Wanneer er drie gegooid wordt, verandert de kip van richting. Leg de driehoeken nu een andere richting in en laat de kip over het pad lopen. Ga zo verder.

Mijn ei voor peuters en kleuters
De kip heeft zojuist een ei gelegd. Hij kijkt schichtig om zich heen. Zou er iemand zijn ei af willen pakken?
Ga met de kinderen in de vorm van een driehoek op de grond zitten. Wijs één kind aan dat de kip is. Hij gaat in het midden van de driehoek zitten. Leg een ei bij hem. Kies een ander kind dat het ei af gaat pakken. Dit kind sluipt naar het ei, pakt het en rent de kring uit. De kip schrikt en rent in paniek achter het kind met zijn ei aan. Het kind met het ei probeert terug op zijn plek te komen en de kip probeert het kind te tikken.

Hip, hip, daar rent een kip voor kleuters
Laat de kip in het boek zien terwijl je zegt hip, hip, daar rent een kip. Vraag de kinderen wat ze opvalt (de woorden hip en kip rijmen). Zorg voor een eierwekker. Zet deze op een willekeurige tijd en laat de kinderen rijmen op kip terwijl de eierwekker doorgegeven wordt. Het kind dat de eierwekker heeft, noemt een woord. Als de wekker afgaat, rent het kind dat de wekker op dat moment heeft als een stresskip door de kring. Zet de wekker opnieuw aan en noem een volgend woord. Lukt het de kinderen om rustig te blijven terwijl de tijd wegtikt? Suggesties voor woorden om op te rijmen: graan, hok, veer, ren, kam, poot, ei

Blauwe driehoeken voor peuters en kleuters
Neem het boek erbij en laat de uitklappagina met de blauwe driehoeken zien. Tel deze met de kinderen. Knip voor elk kind evenveel driehoeken uit blauw papier. De kinderen leggen figuren met de driehoeken. Wat ontstaat er?

Snelle krabben voor kleuters
Klap de pagina met blauwe driehoeken open en kijk welke dieren ervan gemaakt zijn (krabben). Stel enkele vragen over de krabben:
– Welke kleur heeft het lijf van elke krab?
– Welke vorm heeft het lijf?
– Hoe heten de andere onderdelen van zijn lichaam?
– Welke kleur zijn deze?
– Hoe voelen de krabben zich?
Bekijk een filmpje over krabben en laat de kinderen goed kijken hoe ze bewegen. Doe dit samen na. De kinderen lopen op handen en voeten zijwaarts door de ruimte.
De krabben dansen de tango. Vraag de kinderen de ogen te sluiten. Tik enkele kinderen aan die krabben zijn. Zij dansen door de kring en zorgen ervoor dat ze door elkaar lopen. De andere kinderen openen de ogen en proberen de krabben te tellen. Laat enkele kinderen hun antwoord geven en vraag de krabben daarna stil te gaan zitten. Tel ze nog eens. Hoeveel krabben zijn er?

Grijpen met de scharen voor kleuters
Bekijk de scharen van de krabben. Laat de kinderen scharen maken met hun wijs- en middelvinger. Welke vorm ontstaat er als de scharen open zijn?
Leg enkele vormen neer. Wijs twee kinderen aan die krabben zijn. Zij gaan elk aan een kant van de vormen zitten. Noem een vorm. Welke krab pakt deze vorm het snelst met zijn scharen op?
Variatie: oefen op deze manier de getallen, letters, het auditief geheugen of auditieve synthese.

Krabben op het strand voor peuters en kleuters
De krabben lopen snel over het strand en schieten alle kanten op. Sommige krabben kijken boos. Waar zijn ze naar op zoek? Verstop schelpen in het zand (zandbak of zandtafel). Geef de kinderen een grote pincet. De kinderen zijn krabben en de pincetten zijn hun scharen. Met de scharen gaan ze op zoek naar de schelpen. Ze openen de pincet, zodat er een driehoekige vorm ontstaat en grijpen de schelp.

Lange lijnen voor peuters en kleuters
Klap de uitklappagina’s met lijnen open. Wat zien de kinderen? Laat ze met hun vinger over de lijnen gaan.
Verzamel zwarte rietjes, repen papier en stokjes. Laat de kinderen hier zelf lijnen mee leggen. Wat ontstaat er?

Zwarte lijnen voor kleuters
Geef elk kind een reep zwart papier en een schaar. De kinderen mogen de reep in rechte lijnen doorknippen. Ze bepalen zelf in hoeveel stukken. Geef ze hierna de opdracht de stukken tegen elkaar te leggen. Het mag geen rechte reep meer worden. Wat bedenken de kinderen? Bekijk elkaars werk. Leg hierna een groot kunstwerk van zwarte repen in de kring door meerdere stukken reep tegen elkaar te leggen. Zorg voor lijnen die allerlei kanten op gaan. Maak een foto van het werk.
Neem het boek erbij en kijk naar de zwarte lijnen op de uitklappagina. Lijken deze lijnen op de lijnen van de kinderen? Welke vorm kunnen de kinderen op deze pagina ontdekken?

Letters met lijnen voor kleuters
Wat een drukte op de witte pagina met zwart-witte dieren! Ze kijken schichtig naar elkaar. Wat ontdekken ze?
Vraag de kinderen goed naar de dieren te kijken. Wie ontdekt er een letter? (Je ziet bijvoorbeeld de w, m, v, l, n). Wijs een letter aan en laat de kinderen hier woorden mee bedenken.
Breid de opdracht uit door ze dierennamen te laten verzinnen die met de aangegeven letter beginnen.

Welk dier zie je hier? voor kleuters
Bekijk de uitklappagina met de rode achtergrond. Laat de kinderen de driehoeken aanwijzen. Vraag welke dieren dit worden. Tel af van drie naar nul en klap de pagina’s open. Er verschijnen honden. Pas op, enkele zijn agressief. Laat de kinderen als hond door de ruimte bewegen. Wijs ze erop dat ze strakke bewegingen maken.

De boze hond voor peuters en kleuters
Enkele honden kijken boos. Wijs ze aan. Pas op dat ze je niet bijten met hun driehoekige, scherpe tanden!
Teken met stoepkrijt een grote driehoek op de speelplaats. Wijs één kind aan dat een boze hond is. Hij gaat in de driehoek staan. De andere kinderen gaan op een rij – een stuk van de driehoek vandaan – staan. Als de hond blaft, rennen ze naar de overkant. De hond loopt boos in zijn driehoek heen en weer en probeert de kinderen te tikken. Hij mag niet uit de driehoek gaan. Als de hond een kind tikt, wordt dit kind ook hond. Hij gaat in de driehoek staan.

Ra, ra, welke hond? voor kleuters
Laat de bladzijde met de honden zien. Omschrijf één van de honden. Benoem zijn emotie, zijn lichaamskenmerken en zijn kleur. De kinderen luisteren goed en wijzen de juiste hond aan.

Zigzaggen voor peuters en kleuters
Laat de uitklappagina met de gekleurde zigzaglijnen zien. Vorm samen een lange rij. Zigzag door de ruimte. Kruip onder tafels door, zigzag om stoelen heen en over een gymbank.
Als de kinderen elkaar loslaten, ontstaan er twee zigzagslingers. Ga door tot er verschillende zigzagslingers zijn. Open de uitklappagina’s en kijk welke dieren over de pagina’s zigzaggen.

Hagedissen voor kleuters
Wat lopen de hagedissen snel over de pagina. Hebben ze haast? Bekijk een filmpje over hagedissen. Hoe lopen ze? Laat de kinderen als hagedissen schichtig door de ruimte kruipen.
Leg enkele stukken draad van verschillende lengte als een zigzaglijn neer. Dit zijn de hagedissen. Geef de kinderen de opdracht te bepalen welke hagedis het langst is. Hoe pakken ze dit aan? Hebben ze in de gaten dat de hoeken ervoor zorgen dat iets korter lijkt dan het in werkelijkheid is? Leg de hagedissen van lang naar kort.

Een zigzaggende zeven voor kleuters
Bekijk de hagedissen goed. In welke hagedissen zit het getal zeven verstopt? Schrijf dit getal op en merk op dat de zeven uit hoekige lijnen bestaat.
Wijs enkele kinderen aan als hagedis en vraag ze als het getal zeven op de grond te gaan liggen. Laat de kinderen op zoek gaan naar het getal zeven en het aantal zeven door bijvoorbeeld zeven (drie)hoekige voorwerpen te zoeken.

Kiekeboe! voor peuters en kleuters
Vouw een brede, groene reep tot een harmonica. Zet de reep in een hoek. Vertel dat dit dier bang is. Laat hem voorzichtig naar de kinderen kruipen en vraag welk dier dit zou kunnen zijn.
Bekijk de laatste uitklappagina’s van het boek en klap ze open. Er komt een krokodil tevoorschijn! Kiekeboe, het is een krokodil!
Geef elk kind een groene reep. Laat ze een harmonica vouwen (laat dit bij peuters eventueel achterwege). Dit is het lijf van de krokodil. Plak er twee witte plakfiguren op als ogen.

De tanden van de krokodil voor peuters en kleuters
Als de krokodil boos is, kun je maar beter uit de buurt blijven. Hij heeft veel scherpe tanden. Kijk in het boek naar de tanden van de krokodil. Welke vorm hebben ze?
Knip een driehoek uit een brede, groene reep zodat er een bek van een krokodil ontstaat. Leg de bek in de kring. Leg witte driehoeken, bijvoorbeeld mozaïekfiguren, in de bek en vraag de kinderen ze te tellen. Hoeveel tanden heeft krokodil? Herhaal dit met een ander aantal.
Laat het laatste aantal tanden liggen. Vraag wie er dicht bij de tanden van de krokodil durft te komen. Kies een kind. Hij sluit de ogen. Wijs één tand aan als vlijmscherpe tand. Het kind dat de ogen sloot, loopt naar de krokodil. Eén voor één tikt hij zijn tanden aan. De groep telt mee. Als hij de vlijmscherpe tand aanwijst, roept de groep ‘hap’. De krokodil sluit zijn bek en het kind mag niet verder tellen. Herhaal de activiteit met een ander kind.

Zwiepen met de staart voor kleuters
De krokodil heeft te veel energie. Onrustig zwiept zijn staart op en neer.
Laat de kinderen op zoek gaan naar een driehoekig voorwerp of een voorwerp met een driehoek erin. Verzamel de voorwerpen en bekijk ze. Wijs in elk voorwerp op de vorm ‘driehoek’. Daar komt de krokodil. Laat een knuffel, speelfiguur of afbeelding van een krokodil naar de voorwerpen kruipen. Omschrijf of noem een voorwerp. De krokodil zwiept dit met zijn staart weg. Ga door tot alle voorwerpen weg zijn.

© Copyright - Kiekeboe