Kiekeboe rond

In het uitklapboek Kiekeboe rond zie je ronde vormen.

Deze zijn de basis van wonderlijke en dromerige dieren die kronkelen, zwemmen en zweven over de pagina’s. De ronde en vloeiende vormen laten het zachte en dromerige karakter van deze dieren zien.

Een oranje cirkel voor peuters en kleuters
Bekijk de rode ronde vorm op de eerste uitklappagina’s en maak met de kinderen een ronde vorm door elkaars handen vast te houden. Zet een dromerig muziekje op. Loop samen in het rond. Als de muziek stopt, gaan de kinderen op de grond zitten. Start de muziek en vertel wat de kinderen moeten doen als de muziek nu stopt.
Suggesties: de armen rondom elkaar draaien, inhaken bij de buurman en een rondje draaien, een rondje maken met je handen.

Cirkels zoeken voor peuters en kleuters
Wie zwiert daar over de pagina? Het is een oranje olifant. Stel enkele vragen over de olifant.
Suggesties:
– Welke vorm heeft zijn lijf?
– Welke kleuren heeft de olifant?
– Wat is hij aan het doen?
– Waar zou hij over dromen?
De kinderen zijn olifanten en maken een slurf van hun armen. Met de slurf gaan ze in de ruimte op zoek naar ronde voorwerpen. Verzamel de voorwerpen en bekijk ze met alle kinderen.

Een dromerige olifant voor peuters en kleuters
De oranje olifant droomt. Waar zou ze over dromen?
Ga met de kinderen in een kring zitten. Wijs één kind aan dat de olifant is. Hij gaat in het midden zitten en sluit de ogen. De olifant droomt. Wijs kinderen aan die één voor één een hoepel pakken en deze voorzichtig over de olifant leggen. De olifant raadt hoeveel hoepels er over hem liggen. Hierna opent hij de ogen en telt ze. Wijs de kinderen op de ronde vorm van de hoepels en de ronde vorm van de kring.

Lekker dromen voor kleuters
Bekijk de tweede uitklappagina. Hier zijn oranje en witte vormen te zien. Wat zou je lekker in of op deze vormen kunnen liggen! Ze schommelen je in slaap en laten je naar dromenland gaan.
Teken een ‘halve maan’ op een vel papier. Kopieer dit voor elk kind. De halve maan is de stoel en de kinderen tekenen zichzelf hierop. Daarna tekenen ze een droomwolk waarin hun droom getekend of geschreven wordt.

Fladderende vlinders voor peuters en kleuters
Vrolijk fladderen de vlinders in het rond. Bekijk ze met de kinderen. Welke vormen zijn er te ontdekken?
Teken voor elk kind een grote vlinder op een vel papier. Zorg voor ronde versieringen zoals knopen, doppen, houtschijfjes, ringen, teldopjes en fiches. De kinderen versieren de vleugels van de vlinder met deze ronde versieringen.

Vrolijk versierde vleugels voor kleuters
Merk op dat de vlinders twee vleugels hebben die hetzelfde zijn. Teken een vlinder op een groot vel papier of Engels karton. Laat de kinderen één vleugel van de vlinder versieren. Spiegel deze versiering op de andere vleugel. Laat zien hoe spiegelen werkt door een spiegel te gebruiken.

Vlinders vangen voor kleuters
De vlinders fladderen overal. Bekijk een filmpje over vlinders en let goed op hun bewegingen. Ga met de kinderen naar buiten. Vertel ze dat ze vlinders zijn en laat ze vrolijk rondfladderen. Wijs erop dat de kinderen vloeiende, sierlijke, golvende bewegingen maken. Kies twee kinderen die de vlinders gaan vangen. Zij maken een ‘vangnet’ door elkaars handen vast te pakken en proberen hier een vlinder in te vangen.

Een golvende groep voor kleuters
Blader naar de uitklappagina met de blauwe en paarse slierten. Ze golven en kronkelen over de pagina.
Vorm met de kinderen een rij. Geef elkaar een hand. Het eerste kind maakt met zijn armen golvende bewegingen die overgaan naar het volgende kind. Hij golft mee. Zo gaat de golf verder over de hele rij. Breid dit uit door met het hele lichaam te golven. Het eerste kind begint en de anderen nemen de beweging één voor één over.

Opgerold voor kleuters
Wie kruipen daar over de pagina? Bekijk de kronkelende dieren en laat de kinderen vertellen welke dieren ze herkennen. Sommige dieren rusten en liggen heerlijk opgerold. Rol enkele stukken draad of repen crêpepapier van verschillende lengte op. Vertel dat dit slangen zijn. Sst, ze slapen! Welke slang zou het langst zijn? Laat de kinderen bedenken hoe ze hierachter kunnen komen. Rol de slangen uit en meet ze met natuurlijke maateenheden of een meetinstrument. Leg ze hierna op een rij van kort naar lang.

Sst, een slang! voor kleuters
Leg een stuk draad of reep crêpepapier in de vorm van de letter ‘s’ neer. Zeg ‘sst, hij slaapt’ en laat daarna een luide ‘ssss’ horen. Het beest wordt wakker. Laat hem kronkelend over de grond kruipen. Zorg ervoor dat hij na enige tijd weer in de vorm van de ‘s’ eindigt. Neem het boek erbij en bekijk de blauwe en paarse kronkelende dieren. Welk dier lijkt op het dier dat bij jullie op bezoek is? Herkennen de kinderen een letter in dit dier?
Teken een grote, open letter ‘s’ op een vel papier. Geef de letter ogen en een lange, gespleten tong. Dit is een slang. Laat de kinderen woorden bedenken met de s-klank vooraan en schrijf deze woorden sierlijk in de letter.

Lange linten voor peuters en kleuters
Bekijk de blauwe en paarse dieren. Ze maken golvende bewegingen en kronkelen over de pagina.
Geef elk kind een lint of reep crêpepapier. Zet vrolijke muziek op en laat de linten als kronkelende dieren op de maat van de muziek bewegen.

Eronderdoor voor kleuters
Ga naar de rode uitklappagina met de witte, zwarte en blauwe vormen. Bekijk deze met de kinderen. Wat zien ze hierin? Merk op dat er poortjes gemaakt zijn. Tel bij elke vorm hoeveel poortjes er zijn.
Geef de kinderen de opdracht met hun lichaam een poortje te maken. Hoe ze dit doen, is aan hen. Wijs één kind aan dat door de poortjes kronkelt.

Dromen komen … voor kleuters
Klap de pagina’s open en ontdek dat de poortjes poten van dieren zijn. Benoem samen met de kinderen de dieren die op deze pagina afgebeeld zijn. Wijs de dieren aan die slapen. Vertel dat ze dromen. In hun droom rijmen ze op hun eigen naam.
Noem een dier en laat de kinderen rijmen. Leg voor elk rijmwoord een ronde vorm, bijvoorbeeld een dopje, munt of knoop, neer.
Suggesties: das, mol, muis, haas, konijn, bever, paard

Kronkelende gangen voor kleuters
Ga op de rode bladzijde op zoek naar de mol (linksboven in de hoek). Bekijk een filmpje over een gravende mol (schooltv beeldbank: een gravende mol). Vertel dat een mol een heel gangenstelsel graaft. Dit gangenstelsel bestaat uit lange, kronkelende gangen. Laat de kinderen op stevig papier een gangenstelsel tekenen door twee (kleur)potloden tegen elkaar vast te houden en deze in vloeiende bewegingen over het papier te bewegen. Als het gangenstelsel klaar is, komt de mol eraan. Pak een munt en een magneet. Leg de munt aan het begin van het gangenstelsel en houd de magneet op dezelfde plek onder het vel papier. Beweeg de magneet. De mol kruipt!

Dansveren voor peuters en kleuters
Er dansen vormen over de pagina’s. Het lijken wel veren! Welke kleuren hebben ze?
Geef elk kind een veer. Laat ze de veer voelen. Wat is hij zacht! Met de veer kriebelen ze over hun lichaam.
Zorg voor een parachute of groot stuk plastic. Ga met de kinderen rondom de parachute of het plastic staan. Zet rustige muziek op en beweeg de parachute of het plastic in vloeiende bewegingen op de maat. Gooi de veren één voor één op de parachute of het plastic en laat ze meedansen op de muziek.

Een buik vol bessen voor peuters en kleuters
Vrolijke vogels kwetteren druk door elkaar. Ze bespreken waar ze de lekkerste bessen kunnen vinden. Tel de vogels.
Zorg voor zestien bessen (rode dopjes, rode cirkels uit papier, fiches, rode knopen). Leg het boek open neer. Dobbel met de 1-2-3 dobbelsteen. Tel de ogen en geef dit aantal vogels een bes. Ga door tot ze allemaal een bes hebben.

Bolle vogels voor peuters en kleuters
Wat staan de vogels gezellig naast elkaar. Ze staan er gekleurd op! Benoem de kleuren en kijk naar de vormen op het lijf.
Geef elk kind een gele, oranje of rode vouwcirkel. Deze plakken ze in het midden van een vel wit papier. Dit is het lijf. Met potlood tekenen ze twee poten onder het lijf en ze geven de vogel een snavel, een oog, een staart en eventueel een kammetje. Hierna versieren ze het lijf met witte wasco. Hang de vrolijke vogels in groepjes bij elkaar op.

Naar het nest voor peuters en kleuters
De vogels hebben de hele dag gezellig met elkaar gekwetterd. Het is tijd om naar dromenland te gaan. Ga met de kinderen naar buiten of naar de speelzaal. Hier zijn ze vrolijke vogels. Ze fladderen met sierlijke bewegingen door de ruimte. Laat de vogels dit even oefenen. Leg hierna een aantal hoepels neer. Dit zijn de nesten. Wijs op de ronde vormen. Zet vrolijke muziek op. Vertel de vogels dat zij vliegen zolang de muziek klinkt. Als de muziek stopt, gaan de vogels naar dromenland en zoeken een nest op.
Start de muziek. De vogels fladderen. Stop de muziek. De vogels zoeken een nest op. Start de muziek weer. De vogels ontwaken en fladderen verder. Haal nu een nest weg. Als de muziek stopt, is er een nest minder. Passen de vogels in de overgebleven nesten? Ga zo door. Er zullen steeds meer vogels in één nest moeten slapen. In hoeveel nesten kan de hele groep slapen?

De golvende zee voor peuters en kleuters
Blader naar de uitklappagina met de blauwe, golvende lijnen. Dit lijkt de zee wel. Het water kabbelt rustig.
De kinderen verven een zee op een groot vel stevig papier. Met waterverf in verschillende tinten blauw maken ze golven. Ze zorgen ervoor dat deze op elkaar aansluiten.
Hierna stempelen ze met vrolijke kleuren plakkaatverf vissen. Ze gebruiken hiervoor doppen en kurken in verschillende maten zodat er mooie, ronde vissen zwemmen. Als de verf droog is, tekenen ze hier met een zwarte stift ogen, vinnen en een staart bij.

Kiekeboe! voor kleuters
Geef elk kind een blauwe cirkel. Vertel dat dit een deel van een dier is, maar welk dier? Bekijk de laatste uitklappagina’s van het boek en klap ze open. Kiekeboe, het is een octopus!
Vraag de kinderen of hun blauwe ronde vorm er al uitziet als een octopus. Wat ontbreekt er? (de armen). Tel de armen in het boek.
Geef de kinderen de opdracht de armen te maken. Ze bepalen zelf met welk materiaal ze dit doen.
Bekijk elkaars octopussen. Van welk materiaal zijn de armen gemaakt? Hebben ze acht armen?

Slungelige armen voor peuters en kleuters
Tel de armen van de octopus. Merk op dat ze lang zijn. Slungelig bewegen ze door het water. Af en toe komt er iets voorbij. De octopus merkt dit op en probeert het te pakken met één van zijn armen.
Ga met de kinderen naar de speelzaal. Ze gaan hier op hun rug op de grond liggen. Hun armen en benen zijn de slungelige armen van de octopus. Rol enkele ballen de ‘zee’ in. Als een octopus een bal in zijn buurt ziet komen, beweegt hij zijn armen. De bal wordt weg gezwiept en rolt verder.

Het is rond voor kleuters
Heerlijk dobbert de octopus in de zee. Zijn acht armen bewegen alle kanten op. Hij droomt over acht ronde dingen die aan zijn armen blijven hangen.
Geef een opdracht en laat de kinderen hier acht antwoorden op geven, één voor elke arm. Leg voor elk antwoord een blauw dopje of een knoop op een arm van de octopus.

Suggesties:
– Noem acht ronde dingen die je kunt eten.
– Noem acht voertuigen op wielen.
– Noem acht ronde voorwerpen die je in de keuken vindt.
– Noem acht ronde voorwerpen die je in de woonkamer vindt.
– Noem acht ronde dingen die je om je heen ziet.
– Zoek acht cirkels in het boek Kiekeboe.
– Maak acht cirkels.
– Verzamel acht dingen die kunnen rollen.

© Copyright - Kiekeboe