Kiekeboe vierkant

In het uitklapboek Kiekeboe vierkant zie je vierkante en haakse vormen.

Deze zijn de basis van zelfverzekerde, onverzettelijke dieren zoals neushoorns die recht op hun doel af stormen. De hoekige vormen laten dieren zien die stevig op hun poten staan en niet zomaar voor een ander dier opzij gaan.

Een blauw vierkant voor peuters en kleuters
Sla het boek open en ontdek de blauwe vorm op de eerste uitklappagina’s. Vertel dat dit een vierkant is. Wijs op de vier rechte zijden. Laat de kinderen op zoek gaan naar vierkante voorwerpen en verzamel ze. Bekijk de voorwerpen met elkaar. Heeft er iemand een blauw vierkant gevonden?

Wegversperring! voor peuters en kleuters
Maak de uitklappagina’s open. Wie staat daar zelfverzekerd op de pagina? Het is een stier die voor niets of niemand bang is. Gaat hij voor jullie opzij?
Maak een pad van vierkante vormen, bijvoorbeeld vierkante mozaïekfiguren of kleine vierkanten geknipt uit papier. Leg het boek halverwege het pad open op de pagina van de stier en leg een verrassing aan het eind van het pad. Zorg voor een blokje (kubus) dat als pion dient.
Neem de (1-2-3) dobbelsteen erbij en bekijk de zijden. Merk op dat deze vierkant zijn, net als de zijden van het blokje. Om de beurt gooien de kinderen met de dobbelsteen. Ze tellen het aantal ogen en verplaatsen het blokje over het pad. Als het blokje bij de stier komt, kan het niet verder. De stier staat onverzettelijk midden op het pad. Hij gaat echt niet opzij! Of toch …? Gooi nog eens met de dobbelsteen. Tel het aantal ogen en laat de kinderen naar dit aantal vierkante voorwerpen op zoek gaan. De kinderen leggen de voorwerpen bij de stier. Als de opdracht juist uitgevoerd is, gaat de stier mokkend opzij en kan de route over het pad vervolgd worden. Ga door tot het blokje bij de verrassing is.

Strakke strepen voor kleuters
Bekijk de blauwe stier goed. Hoe ziet hij eruit?
Zorg voor papier in verschillende kleuren en met verschillende motieven. Knip hier vierkanten uit van ongeveer tien bij tien centimeter. Geef elk kind een vierkant. Ze knippen hier repen van. Hierna wisselen ze repen uit met andere kinderen, zodat ze verschillende repen krijgen. Van de repen maken de kinderen het lijf van de stier. Ze plakken ze naast elkaar op een vel papier. Als het lijf klaar is, tekenen ze de kop met vierkanten vormen. Ze kunnen hiervoor in het boek kijken. Tot slot krijgt de stier vier poten en een lange staart.

Stierendobbel voor peuters en kleuters
De stier is trots op zijn lijf met strakke lijnen. Laat de kinderen de lijnen in het boek aanwijzen.
Knip repen uit verschillende kleuren papier. Teken de kop van de stier aan één zijde van een wit vel papier. Speel het volgende spel met een klein groepje kinderen. Om de beurt gooien de kinderen met de 1-2-3 dobbelsteen. Ze tellen het aantal ogen en leggen evenveel repen achter de kop van de stier. Elk kind mag vier keer gooien, hierna stopt het spel. Bekijk hoe lang het lijf van elke stier geworden is. Welke stier heeft de meeste strepen?

Op pad voor peuters en kleuters
Op de tweede uitklappagina zijn vierkanten en rechthoeken over de pagina’s verdeeld. Je zou er tussendoor kunnen lopen.
Leg gymmatten en tapijttegels in verschillende richtingen neer. Zorg dat er voldoende ruimte tussen is. Vorm een rij en loop met stramme passen tussen de matten en tegels door. Bij het veranderen van richting, maak je een ‘strakke’ hoek.
Wijs hierna een kind aan dat een korte route loopt. Daarna loopt een ander kind deze route na. Herhaal dit een aantal keer.
Variatie: Leg vierkante en rechthoekige voorwerpen op de matten en tapijttegels. Vertel in welke volgorde een kind deze voorwerpen moet ophalen.

Vleugels versieren voor peuters en kleuters
Klap de pagina’s met de donkere vierkanten en rechthoeken open. Wie kruipen daar over de pagina? Bekijk de kevers met de kinderen. Vraag welke kevers vleugels hebben. Beide vleugels zijn hetzelfde.
Teken twee grote vierkanten op een vel papier. Dit zijn de vleugels van de kever. Laat één kind één van de vleugels met vierkante mozaïekfiguren of plakfiguren in allerlei kleuren versieren. Een ander kind spiegelt dit op de andere vleugel.
Nb. Laat peuters de vleugels versieren met vierkante mozaïekfiguren.

Kruipende kevers voor kleuters
De kevers kruipen in kaarsrechte lijnen over de pagina. Noem de woorden ‘kevers’, ‘kruipen’ en ‘kaarsrecht’ en vraag met welke klank deze beginnen. Laat de kinderen woorden bedenken met de k-klank vooraan. Schrijf deze elk op een stukje papier en leg ze op de kevers in het boek. Kunnen de kinderen net zoveel woorden bedenken als het aantal kevers?

Gelijke getallen voor kleuters
Merk op dat sommige kevers stippen op hun schild hebben staan. Laat de kinderen deze kevers aanwijzen. Omdat de schilden van één kever er precies hetzelfde uitzien, staan er evenveel stippen op het linker- als op het rechterschild.
Teken een kever met twee grote, vierkante schilden op een vel papier. Leg dit in de kring. Zorg voor een stippendobbelsteen en een getallendobbelsteen. Dobbel met de stippendobbelsteen en leg deze op het linkerschild. Tel de ogen. Gooi hierna net zolang met de getallendobbelsteen tot hetzelfde getal is gedobbeld. Leg de dobbelsteen op het rechterschild. De kever heeft nu hetzelfde aantal op zijn linker- en rechterschild liggen.
Ga verder door weer met de stippendobbelsteen te gooien en probeer hetzelfde getal te dobbelen met de getallendobbelsteen.

Kruizen voor peuters en kleuters
Bekijk de gekleurde kruizen op de uitklappagina’s. Laat de kinderen zien hoe je een kruis tekent door met stoepkrijt een groot kruis op de stoep te tekenen. Trek eerst een lange horizontale lijn en trek hier een lange verticale lijn doorheen.
Teken nog enkele kruizen. Verdeel de klas in groepjes. Elk groepje gaat bij een kruis staan. Geef opdrachten die de kinderen bij het kruis uitvoeren.
Suggesties:
– Stap over de lijnen van het kruis en loop zo van het ene naar het andere ‘vak’.
– Spring met twee voeten tegelijk over de lijnen van het kruis.
– Ga in een ‘vak’ van het kruis staan. Zet je handen over de lijn en spring er daarna met je voeten overheen. Ga hierna naar het volgende vak en spring op deze manier over alle lijnen van het kruis.
– Houd de hand van een klasgenootje vast en stap samen over de lijnen van het kruis.
– Pak een bal. Stuiter de bal in een vak. Stap met de bal over de lijn, naar het volgende vak. Stuiter de bal. Ga zo verder tot je het kruis rond bent.

Vierkante vogels voor kleuters
De kruizen veranderen in vogels. Laat de vogels zien. De vogels hebben vier kanten. Een bovenkant, een onderkant, een linkerkant en een rechterkant. Wijs op de kanten van de vogels. Zien de kinderen het kruis in de vogels?
Teken een groot, kleurig kruis op een vel papier. Doe dit vier keer. Geef vier kinderen elk een kruis. Ze gaan met elkaar aan een tafel zitten. Elk kind versiert één kant van het kruis met vierkante vormen zoals mozaïekfiguren, vierkante plakfiguren of vierkante diamantjes. Hierna schuiven alle kinderen één plek op. Ze kijken goed naar de versiering op het kruis en leggen deze op het volgende vlak precies na. Als iedereen klaar is, schuiven de kinderen weer een stoel op. Ze leggen de versiering nu in het derde vlak na. Zo gaan ze verder tot ook in het vierde vlak versiering ligt. De kinderen schuiven nu door naar hun eigen stoel. Ze bekijken het kruis. Is de versiering juist nagelegd?
Variatie: Laat de kinderen de versiering in elk vlak spiegelen.

Recht op het doel af voor peuters en kleuters
De vogels vliegen allemaal dezelfde kant op. Waar zouden ze naartoe gaan?
Bepaal met de kinderen een doel in de school, zoals de kamer van de directeur. Laat de kinderen vertellen hoe ze hier kunnen komen. Wat is de kortste weg? Wat is een langere weg? Ga samen op dit doel af. Vorm een rij en kies een ‘leider’ die voorop loopt en de route bepaalt. De leider bepaalt ook op welke manier de kinderen zich voortbewegen. Loopt de groep? Kruipen, springen, hinkelen of ‘vliegen’ ze?
Als het doel bereikt is, keert de groep terug naar het startpunt, maar … dit mag niet via dezelfde route. Kan er een nieuwe route bedacht worden? Kies een nieuwe leider en ga op het doel af.

Het gat in de muur peuters en kleuters
Laat de uitklappagina’s met de blauwe achtergrond en donkere rechthoeken zien. Vertel dat dit een muur is. In de muur zit een gat. Zien de kinderen het gat? (het witte vierkant)
Wat zou er door het gat te zien zijn? Kijk zogenaamd door het gat. Stel een vraag en laat de kinderen vertellen.
Suggesties:
– Wat zie je aan de andere kant?
– Door het gat zie je een groot, vierkant cadeau. Wat zou erin zitten?
– Aan de andere kant staat een rechthoekige tafel. Wat staat erop?
– Er staat een bijzonder voertuig aan de andere kant. Hoe ziet dit eruit?
– Aan de andere kant van de muur is het strand. Wat zie je op het strand?
– Er ligt een mooie tuin aan de andere kant. Wie speelt er in de tuin?

Er vandoor voor peuters en kleuters
Je hebt de pagina’s nog niet opengeklapt, of een groep neushoorns dendert langs. Waarom gaan ze er zo snel vandoor?
De kinderen zijn neushoorns. Eén van hen is de jager en probeert een neushoorn te vangen. De neushoorns laten die natuurlijk niet gebeuren en gaan er vandoor. Als een neushoorn toch getikt is, gaat hij aan de kant staan. Wanneer er drie neushoorns aan de kant staan en er komt een vierde bij, mag de eerste weer terug in het spel.

Denderende neushoorns voor kleuters
De neushoorns denderen verder.
Maak getalkaarten door de getallen één tot en met zes of twaalf op vierkante briefjes te schrijven. Bekijk de getalkaarten en laat de kinderen de getallen benoemen. Leg ze op volgorde. De neushoorn komen eraan. Vraag de kinderen de ogen te sluiten, want er waait zo een stofwolk langs. Haal een getal weg. Vertel dat de neushoorns zo hard liepen, dat er een getal wegwaaide. Weten de kinderen welk getal ontbreekt? Leg het getal terug en herhaal de activiteit.
Breid de activiteit uit door drie opeenvolgende getallen neer te leggen, bijvoorbeeld zes, zeven en acht. Haal nu een getal weg en laat de kinderen vertellen wat weg is.

Bijzondere stoelen voor peuters
Kijk eens naar de zwarte lijnen op de volgende uitklappagina’s Met wat fantasie stellen ze van alles voor. Zien de kinderen er een fijne stoel in? Welke stoel lijkt op de stoel van de kinderen?
Geef opdrachten met plaatsbepalende begrippen die de kinderen met hun stoel uitvoeren.
Suggesties:
– Ga op je stoel zitten.
– Ga voor je stoel zitten.
– Ga achter je stoel staan.
– Ga naast je stoel staan.
– Ga onder je stoel liggen.

Lekker eten voor kleuters
Bekijk de dieren die gemaakt zijn van de zwarte strepen. Vraag de kinderen welke dieren ze zien. Vertel dat elke dag twee dieren strijden om als eerste uit hun vierkante voederbak te eten. Zorg voor een vierkante bak en zet deze in het midden van de speelzaal of buiten op de speelplaats. Verdeel de groep in tweeën. De twee groepen gaan een flink eind uit elkaar staan, met de voederbak in het midden. Geef elk kind van de eerste groep een getal en geef hierna de kinderen van de andere groep dezelfde getallen. Vertel de kinderen dat ze dieren zijn en dat de dieren recht op hun doel af gaan. Noem een getal. De dieren die dit getal hebben, rennen naar de voederbak. Wie is hier het eerst? Deze groep verdient een punt. Noem opnieuw een getal. Weer rennen twee dieren naar de voederbak. Ga zo verder.

Rechthoeken op een rij voor peuters en kleuters
Blader naar de laatste uitklappagina’s. Wat een mooie slinger zie je hier. Benoem met de kinderen wat je ziet: rood, zwart, rood, kras, rood, zwart, rood, kras. Ontdekken de kinderen de herhaling?
Zorg voor schuursponzen in verschillende kleuren. Wijs op de vorm van de spons, je ziet er een rechthoek in. Leg een korte reeks met de sponzen, bijvoorbeeld geel – blauw – geel en laat de kinderen deze afmaken.

Kiekeboe! voor kleuters
Bekijk de laatste uitklappagina’s van het boek en klap ze open. Kiekeboe, het is een duizendpoot! Zelfverzekerd loopt hij over het pad. Tik, tak, tik, tak gaan zijn pootjes. Wat zijn het er veel! Tel zijn pootjes met sprongen van twee.
Maak samen een duizendpoot door een rij te vormen. Houd elkaars hand vast en tel de poten (voeten van de kinderen) van de duizendpoot met sprongen van twee. De duizendpoot loopt stug een stukje verder. Hij heeft er niet zoveel zin in vandaag, dat zie je wel aan zijn gezicht. Er haken enkele kinderen af. Tel de poten van de afhakers en die van de duizendpoot in sprongen van twee. Ga zo verder.

De sokken van de duizendpoot voor peuters en kleuters
’s Morgens vroeg heeft de duizendpoot heel wat werk. Hij moet zijn sokken aan doen en dat zijn er veel. Maar de duizendpoot laat zich niet uit het veld slaan. Stug werkt hij door.
De kinderen gaan hem een handje helpen door de paren alvast bij elkaar te zoeken. Zorg voor sokken in paren. Geef elk kind een sok, op twee kinderen na. Zij sluiten de ogen. De kinderen verstoppen de sok achter hun rug. De twee kinderen die de ogen sloten, gaan op zoek naar de paren. Om de beurt noemen ze twee namen. Deze kinderen laten hun sok zien. Vormen ze een paar? Als dit zo is, leggen deze kinderen hun sok voor zich en mag het kind nog een keer raden. Als het niet zo is, is het andere kind aan de beurt.

© Copyright - Kiekeboe